haodiaose一27paocom

haodiaose一27paocom

 数用,治心痛最良。 又方∶龙骨细末,温酒服方寸匕。

又云∶冷气气短方∶椒五两,绢袋盛,酒一升,渍三七日,服之任性。按却脓血尽,着生肉膏。

又方∶熬盐热熨少腹,并主淋。内容:《病源论》云∶小便不禁者,肾气虚,下焦受冷也。

又方∶捣生葛根汁,服一二升佳。 以绵裹塞鼻中,药行热物,便去之。

其状或有见食呕吐,憎闻食臭;《千金方》云∶风毒之中人也,或见食呕吐,憎闻食臭;或有腹痛下利;或大小便秘涩又云∶其人本黑瘦者易治,本肥大肉浓赤白者难愈。若更犯触损伤,便惊血沸溃有死者。

 若病深,以鸡毛取煎冷暖软以纳中,瘥乃止。《录验方》∶锻石下筛,水和涂之。

Leave a Reply