No4201模特艾静香成都旅拍诱人车拍场景露性感美背浑圆翘臀诱惑写真41P艾静香秀人网

No4201模特艾静香成都旅拍诱人车拍场景露性感美背浑圆翘臀诱惑写真41P艾静香秀人网

 原夫痓症属膀胱,头项强直背反张;此是伤风感寒湿,宗筋牵引致拘挛。夫血乃所生之精汁,奉心神而化赤,故曰血者神气也。

古今名流,皆生前根气丰浓,若再加培植,即可名登仙籍,惜乎不能何也? 又一邻女,年十三四,始出痘,至七八日,浆尚未化,医措药竟。

《内经》云∶肾者,至阴也;至阴者,盛水也。鹿茸牡蛎赤石脂,研末服之泉可缩。

 公府不立,则善者无以伸其枉,恶者无以罚其罪,邪正混同,贤愚杂处,而乱之根也。此皆从人身中之气化也。

 今毛窍一开,气机旋转,荣卫流行,而肿痛解矣。凡舌见白色而坚敛苍老者,肺与大肠邪气盛也,泻白散主之。

此为癫症何难认,邪祟癫狂辨柱香;远志化痰汤酌用,调营养胃细思量。治火轻者可降,重者从其性而升消。

Leave a Reply